Najczęściej zadawane pytania :)

Czy muszę umawiać się telefonicznie, czy po prostu mogę przyjechać i postrzelać ?

Prosimy o umawianie się na pierwsze spotkanie.  Chcemy zarezerwować dla Ciebie odpowiednią ilość czasu, dostosować się do Twoich potrzeb i wymagań. Uważamy, że pierwszy kontakt z bronią palną wymaga indywidualnego podejścia, z uwzględnieniem szeroko rozumianych predyspozycji i oczekiwań strzelającego. To bardzo istotny element mający wpływ na jakość prowadzonych zajęć i poczucie zadowolenia z czasu spędzonego na strzelnicy. 


Jak przygotować się na strzelanie ?

Wizyta na strzelnicy nie wymaga szczególnych przygotowań. Nie powinieneś być zmęczony, bo to obniża Twoją percepcję. 

Ubierz się wygodnie, dobierając odzież do warunków atmosferycznych. Weź ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną, itp.) Podczas wizyty nie możesz być pod działaniem alkoholu lub środków odurzających. 

Nie musisz zabierać ochronników słuchu i wzroku - mamy je na  miejscu.


Czy mogę przyjechać z dzieckiem - od jakiego wieku dziecko może strzelać ?

Do tej kwestii podchodzimy bardzo indywidualnie. Na pewno zapytamy Cię o wiek dziecka, ew. wagę ciała. Nie ma jednoznacznej granicy wieku, od której można rozpoczynać strzelanie. W różnych krajach ta granica wygląda inaczej. Ta forma aktywności w naszej ocenie wymaga bardzo zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia do młodego strzelca. Broń dobieramy indywidualnie - począwszy od tzw. "wiatrówek", poprzez broń małokalibrową 0.22. i większe kalibry.  

Rodzic nie dobiera broni dla dziecka - robimy to my w oparciu o ocenę jego predyspozycji psychofizycznych. 

Nie bez znaczenia są wcześniejsze doświadczenia wynoszone ze wspólnych strzelań z wiatrówek - tak po prosu - to fajna zabawa.